Vraag en Antwoord – Zweetdoek van Jezus – Nummer 27

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vragenrubriek

De zweetdoek van Jezus

Nummer 27

Vraag:

Onlangs hoorde ik een uitleg over de functie van de zweetdoek van Jezus, waarvan ik mij afvroeg op deze uitleg wel juist is. Het verhaal gaat als volgt: ‘Bij het eten zet de slaaf alles gereed voor zijn meester. Als zijn meester van tafel gaat en zijn servet (de weergave van het woord voor zweetdoek beweerde men) op tafel legt, weet hij dat zijn meester klaar is. Indien echter de meester zijn servet oprolt en op de tafel legt, dan weet de knecht dat zijn meester nog niet klaar is met het eten en dat hij dus terugkomt!’ Tot zover het verhaal.

De conclusie was dat het zien en het geloven van de opgerolde zweetdoek de doorslag zou hebben gegeven bij Johannes en Petrus.

Antwoord:

De vertaling van woord ‘zweetdoek’ in het Grieks is soudarion, zoals je dat in elk Grieks woordenboek kan vinden. Het Griekse woord is van Latijnse oorsprong en kan betekenen (1) zakdoek en (2) een doek om het zweet van het gezicht te vegen en om de neus te snuiten en ook om het hoofd van een lijk in te wikkelen. In het Nieuwe Testament komt het op de volgende plaatsen voor: Joh.11:44, 20:7; Hand.19:12. Vergelijk ook Luk.19:20. Het woord ‘servet’ komt in de Bijbel niet voor. Ik vind daarom de toepassing van het Bijbelgedeelte in Johannes 20:7 dan ook vergezocht en niet in overeenstemming met de werkelijke betekenis van het woord zweetdoek. Wil je toch een verklaring geven van het feit dat de zweetdoek opgerold was, dan kun je zeggen dat de gang van zaken bij de opstanding van de Heer Jezus ordelijk en rustig was verlopen. Heel anders zou het geweest zijn als men het lichaam van Jezus zou hebben geroofd (Mat.27:62-66; 28:11-15). De toepassing zoals in het verhaal van de vraagsteller geschetst lijkt dan ook meer op inlegkunde.

______________________________________________________________________________________________________________________________